Sömnproblem är en folksjukdom

Sömnproblem sömnstörningar behandling

Trött. Utpumpad. Men oförmögen att sova. Problemet känns igen av många. Mer än var tionde svensk har allvarliga problem med att sova och kan inte slappna av när huvudet ska möta kudden. Unga tjejer är särskilt illa ute.

För dem som har sömnproblem är det ofta så påtagligt att det avspeglar sig i vardagen. Det är ett väldigt stort problem för många. Ungefär tio procent av befolkningen använder också sömnmedel någon gång om året, och runt tre procent dagligen. Det kan därför kallas för en folksjukdom.

Sömntabletter sömnmedicin KBT terapi sömn
Många tar sömntabletter mot sömnproblem. Nya studier visar dock att KBT-terapi verkar bättre på sömnsvårigheter.

Det finns knep att ta till när sömnen vägrar infinna sig. Som fysisk aktivitet, gott om dagsljus, rätt sorts mat och avsaknaden av koffein och nikotin. Men grundproblemet – stressen – som oftast ligger bakom svårigheten att somna, är den faktor som också är krångligast att göra någonting åt.

Så länge man är under kraftig stress är det svårt att komma åt problemet. Botemedlet är att få kontroll över den genom professionell hjälp, som KBT-behandling.

Fördubbling av sömnproblemen

Under krisåren på 1990-talet och framåt märktes det tydligt att allt fler svenskar stressade upp sig så mycket att de inte kunde sova ordentligt. Mellan 1993 och 2003 dubblerades nästan antalet personer med sömnproblem. Det berodde framförallt på förändringar i samhället, där det blivit ökade krav på individen med mer ansvar och stress, både på arbetet och i familjen.

En dryg tiondel av svenskarna har så stora sömnproblem att det kan betecknas som insomni. Kroppen är trött men inte sömnig. Vakenheten i sig orsakar ett stresspåslag och den onda cirkeln är i gång.

Värst bland kvinnor

Sömnsvårigheter tonåringar tjejer
Sömnsvårigheter bland tonåringar, framförallt unga tjejer ökar.

Den grupp där problemen har ökat mest är kvinnor mellan 14 och 33 år.
Det tros bero på att samhället ställer större krav på kvinnorna. De ska vara snygga, populära och duktiga och det kan vara svårt att leva upp till. Killar bryr sig inte lika mycket. Det är en väldig skillnad mot tidigare och mycket av detta är medias fel. De bidrar ständigt till nya och högre krav.

Tidigare har problemet varit större bland äldre kvinnor, men nu har alltså de yngre kommit ikapp. Sömnbristen finns överallt.

Handlar det ”bara” om arbetsrelaterad stress kan man försöka påverka situationen själv, men professionell behandling kan vara nödvändig för att återfå balansen.

Det kan vara positivt att få nya uppgifter på jobbet och högre status på arbetsplatsen, men om det blir för mycket måste man tacka nej och sluta ha så höga krav på sig själv.

Sedan 2003 har antalet människor med sömnproblem planat ut något, men det är alltså fortfarande oerhört många som lider av att inte kunna sova. Nedgången kan vara tillfällig. Det återstår att se. Än så länge vet vi inte om den utveckling i samhället vi upplever just nu kommer få några konsekvenser för folks sömnvanor i framtiden.

Långvarig sömnbrist kan leda till…

  • sänkta nivåer av hormoner, till exempel testosteron som kan leda till nedsatt sexlust.
  • förhöjda nivåer av stresshormoner – som kan leda till förhöjd puls, högt blodtryck och påverka minnet negativt.
  • försvagat immunsystem, vilket gör att du riskerar att bli sjuk oftare.
  • större risk att drabbas av depression.
  • glukosintolerans och nedsatt insulinkänslighet / försämrad blodsocker- och blodfettsreglering som kan leda till övervikt och åldersdiabetes.
  • svagare skelett.
  • svagare muskler.
  • minskad energi, vilket gör att du blir trött och okoncentrerad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *