KBT – bästa hjälpen mot sömnsvårigheter

KBT – kognitiv beteendeterapi – har visat sig vara den mest effektiva behandlingsmetoden vid sömnproblem. Det slår SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, fast i en ny utredning från maj 2010.

KBT-behandling gör att patienterna somnar snabbare och inte ligger vakna lika länge under natten. Just problem med uppvaknanden under natten och problem att somna, är tillsammans med för tidigt uppvaknande på morgonen, de vanligaste sömnproblemen.

Dessa behandlas oftast med läkemedel och för två år sedan skrevs inte mindre än 750 000 receptbelagda sömnmedel ut till svenskarna. Detta trots att sömnmedel endast ger kortsiktiga effekter.

KBT sömnbesvär kan inte sova
KBT har bevisad effekt på sömnbesvär.

KBT mot sömnbesvär

Att KBT bevisat sig vara framgångsrikt på just sömnstörningar, har att göra med att man fokuserar på att konkret förändra det som fungerar dåligt – det vill säga tankar, känslor och vanor kring själva beteendet. Det här är en behandlingsform som visat sig fungera lika bra på Internet som vid en ”vanlig” behandling där psykolog och patient fysiskt träffas. Något som förstås glädjer pionjärerna för Internetbaserade självhjälpsprogram.

De deltagare som genomgått ett KBT-program når mycket goda resultat. Det visar sig bland annat genom att de somnar i genomsnitt 21 minuter snabbare än de gjorde innan programstarten.

Vetenskapligt bevisat

Alla metoder inom KBT är veteskapligt testade och jämförda med andra metoder vid sömnproblem. Därmed vet man att behandlingarna fungerar och man vet hur många de hjälper.

I sömnbehandling brukar man föra en så kallad sömndagbok. Det gör att man kan få ett underlag till hur man ändrar sitt säng- och sovmönster – samtidigt som man får en tydlig bild av hur sömnen förbättras. 

Det här är KBT

  • KBT- kognitiv beteendeterapi – är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som går ut på att förändra dåligt fungerande tankar, känslor och vanor.
  • Inom KBT anser man inte att beteendet styrs av omedvetna psykiska processer (som inom psykodynamisk terapi) utan fokuserar på själva beteendet i sig.
  • KBT fokuserar i hög grad på att resultaten av behandlingen ska vara mätbara och möjliga att bevisa genom forskning.
  • Behandlingsformen har visat sig ge mycket goda resultat vid behandling av bland annat ångest, fobier, depression och sömn. Socialstyrelsen slår till och med fast att KBT om möjligt ska användas som första behandlingsalternativ vid lindrig till måttlig ångest och depression.
  • KBT-behandlingar har visat sig fungera lika bra via Internet som då patient och terapeut träffas.